Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6689/2

Títol

Accentuació dels adverbis acabats en '-ment' 

Resposta

Els adverbis acabats en -ment s'han format a partir de la forma femenina d'adjectius qualificatius. Per exemple, vivament s'ha format a partir de viva; ràpidament, a partir de ràpida; difícilment, a partir de difícil, que com a adjectiu invariable té, com els altres, l'opció de formar l'adverbi corresponent acabat amb -ment.

Aquests adverbis conserven l'accent de la forma de què deriven. Així, per determinar si un adverbi acabat en -ment porta accent o no, cal fixar-se en la forma femenina a partir de la qual s'ha format. Per exemple, si satisfactòria porta accent, l'adverbi satisfactòriament també. En canvi, si l'adjectiu acalorada no en porta, acaloradament, tampoc.
 

Classificació

Categoria
Ortografia
Abreviacions