Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

hoste hostessa

m. i f. [LC] Persona allotjada gratuïtament en casa d'altri. Hostes vingueren que de casa ens tragueren.
m. i f. [HO] [LC] Persona allotjada en un hostal, una dispesa, etc.
m. i f. [HO] [PR] [LC] Persona que hostatja algú a casa seva.
m. i f. [PR] [LC] Persona encarregada de l'acolliment en una fira, un congrés i especialment en les companyies aèries.
m. [BI] [LC] [EG] En biol., organisme que dona allotjament o nodriment o les dues coses alhora a un d'una altra espècie paràsita, comensal o simbiont.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions