Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

acolliment de menorsTERMCAT
Abreviacions