Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

ventolejar

v. intr. [LC] Fer ventades ara i adés.
tr. [LC] Exposar a l'acció del vent.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions