Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

profà -ana

adj. [LC] [RE] Estrany a les coses sagrades. En el temple no escauria de celebrar una cerimònia profana.
adj. [RE] Contrari a la reverència deguda a les coses sagrades.
adj. [LC] Estrany a un art, a una ciència. Ésser un profà en música.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions