Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7895/1Darrera versió: 12.02.2019

Títol

Participi dels verbs acabats en '-metre': 'admitit' o 'admès'? 

Resposta

Els participis dels verbs acabats en -metre (admetre, ometre, permetre, remetre, trametre, transmetre, etc.) acaben en -mès. Per exemple:

admès (i no admitit)
omès (i no omitit)
permès (i no permitit)
remès (i no remitit)

 

Classificació

Categoria
Morfologia
Abreviacions