Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

entretenir
[quant a la flexió, com mantenir]

v. tr. [LC] Retenir en un indret (qui va al seu fet). Ja m'ho contaràs demà: no m'entretinguis, que tinc pressa. M'ha entretingut ensenyant-me les fotografies, i m'ha fet fer tard a l'oficina. No l'entretingueu: no veieu que perdrà el tren?
intr. pron. [LC] Qui va al seu fet, deturar-se a conversar, a mirar quelcom, etc. M'he entretingut a parlar amb el manyà, i de poc no arribo a temps a l'estació.
tr. [LC] Fer passar (a algú) agradablement el temps. Quan vaig estar malalt, ella venia sovint i m'entretenia amb la seva conversa. És un joc que entreté.
intr. pron. [LC] Passar el temps agradablement en alguna cosa. Els vespres ens entretenim jugant a cartes.
tr. [LC] Fer passar temps (a algú) amb promeses, amb esperances, etc.
tr. [LC] entretenir la gana [o entretenir la fam] Menjar una mica per no sentir tant la gana.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions