Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

doble

adj. [LC] Que és igual a dues vegades una altra magnitud. Un doble decímetre. La distància de A a B és doble que la que separa C de D. Ell ho ha fet en cinc minuts: tu hi estaràs doble estona. Cobrar doble paga. Pagar un preu doble.
m. [LC] Magnitud igual a dues vegades una altra, quantitat que resulta de multiplicar per dos una altra quantitat. El doble de 8 és 16. Avui hi ha el doble de gent que ahir. Avui t'ha costat això, demà et costarà el doble.
m. [LC] Manera abreujada de designar un doble decalitre, un doble boc, etc. Un doble de cervesa.
m. [LC] per ext. Avui fan el doble de soroll. És el doble elegant.
adj. [LC] Que és més fort, concentrat, gruixut, etc., que d'ordinari. Cervesa doble. Tinta doble. És una roba molt doble.
adj. [LC] Que està format de dues coses iguals o de la mateixa espècie. Una s doble: ss. Una doble cadena. Una doble renglera de botons. Units per un doble lligam. Un doble fons, un doble sostre. Comptabilitat per partida doble. El mètode de la doble pesada. Un estel doble.
adj. [JE] Que té els mateixos punts en cada meitat, s'aplica a una fitxa de dòmino. El doble sis obre el joc.
[LC] en doble loc. adv. Amb dos gruixos, en lloc d'una cosa sola, dues de plegades. En el coll del vestit serà millor posar la roba en doble.
adj. [LC] En què es manifesta una dualitat, s'aplica especialment a les persones que es mostren d'una manera i són realment d'una altra. Una frase de doble sentit. El doble ús de la dièresi en català. És un home retort i doble. Les persones dobles de cor.
m. i f. [JE] [LC] [CO] Persona que substitueix un actor durant el rodatge de determinades escenes.
m. pl. [SP] En bàsquet, violació que comet un jugador quan fa botar la pilota simultàniament amb les dues mans o continua el driblatge després d'haver-se aturat amb la pilota agafada.
m. pl. [SP] En handbol, falta sancionada amb un cop franc que comet un jugador quan toca voluntàriament la pilota diverses vegades sense que, entre contacte i contacte, la pilota hagi tocat a terra, un altre jugador, l'àrbitre o la porteria.
m. pl. [SP] En tennis, tennis de taula i bàdminton, partit que es disputa entre dues parelles.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions