Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7927/1

Títol

És correcte 'menys mal' en català? 

encara bo!, encara sort!  

Resposta

En català, hi ha diverses expressions que es poden fer servir amb un valor d'alleujament, per indicar que el mal que s'ha patit és menor del que podia haver estat, o amb un significat proper al de afortunadament, com ara encara bo!, encara sort!, i encara!, i encara gràcies!, i encara rai!, etc. Per exemple:

Ha sortit tard de la feina, però a casa li preparen el sopar. Encara bo!
I encara sort que va poder jugar els últims minuts de partit!
Li hem regalat uns guants ben barats, i encara gràcies!

En canvi, cal tenir en compte que la construcció menys mal no és acceptable en català.

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic general
Abreviacions