Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 3793/3Darrera versió: 25.07.2014

Títol

a efectes de, a l'efecte de o als efectes de? 

Resposta

a efectes de loc.
a l'efecte de loc.
als efectes de loc.

La locució a l'efecte de és sinònima de a fi de, amb la finalitat de

Les formes als efectes de i a efectes de són el plural de a l'efecte de. (En el cas de a efectes de, la pèrdua de l'article és deguda a un procés de lexicalització.)

Per tant, cal tenir en compte que les formes de plural d'aquesta locució s'han de correspondre amb una suma d'efectes. Per exemple:

Una persona (una finca, una indústria...) s'inclou en un registre (un cens...) a efectes tributaris.
Els viatgers signen el document als efectes d'identificació i d'assegurança.

Però:

Es donarà d'alta al padró d'arbitris municipals a l'efecte de cobrar els drets i les taxes de l'ordenança.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions