Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

compostura

f
1 [acción y efecto de componer] composició, componiment m.
2 [comedimiento] mesura, maneres pl, bones formes pl, circumspecció.
3 [aseo] empolainament m, agençament m, componiment m, ornament m.
4 [arreglo] adob m, adobament m, reparació. La compostura de una radio, l'adobament d'una ràdio.
5 [convenio] acord m, avinença, ajust m, conveni m. Las partes implicadas llegaron a una compostura, les parts implicades arribaren a un acord.
6 [mezcla para adulterar] adulterador m.
7 [condimento] amaniment m, condiment m.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions