Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

ana- [o an-]

[LC] Prefix que significa 'contra', 'amunt', 'de nou'. Ex.: anabiosi, anafront, ànode.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions