Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

programar

v. tr. [CO] [JE] [LC] Establir el programa (d'un espectacle, d'un mitjà de comunicació audiovisual, etc.).
tr. [LC] [EI] Efectuar la programació (d'una màquina).
intr. [IN] Elaborar programes informàtics.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions