Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

altura

f
1 [distancia vertical] altura. Volar a una gran altura, volar a una gran altura.
2 [dimensión] alçària, alçada. Tiene dos metros de altura, fa dos metres d'alçària.
3 [respecto al nivel del mar] altitud.
4 geom altura, alçària.
5 [nivel] altura, nivell m. Los cuadros no están a la misma altura, els quadres no són al mateix nivell.
6 fig altura. ¿A qué altura de la ciencia nos encontramos?, a quina altura de la ciència ens trobem?
7 fig [de sentimiento] altesa, altura.
8 pl [cumbres] altures.
9 a estas alturas a hores d'ara.
10 a la altura de las circunstancias fig a l'altura de les circumstàncies.
11 altura del barómetro alçària baromètrica.
12 altura de miras altesa de mires.
13 quedar a la altura del betún (o de una zapatilla, o de un poroto amer) quedar com un drap brut, fer molt mal paper.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions