Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

pelar

v tr
1 [el pelo] pelar.
2 [quitar la piel, corteza] pelar, cotnar. Pelar una pera, pelar una pera.
3 [un ave] plomar.
4 [un animal] escorxar, espellar.
5 fig i fam [sacar dinero a uno] pelar, plomar.
6 fig i fam [en el juego] pelar, plomar.
7 fig [criticar] retallar, deixar (o posar) com un drap brut.
8 duro de pelar fig i fam un os dur de rosegar.
9 que pela fam que pela, que talla, que gela. Hace un frío que pela, fa un fred que pela.

v pron
10 fam pelar-se.
11 pelárselas fig i fam [apetecer] fondre's per, sospirar per, delir-se, gruar per.
12 que se las pela [correr, ir] com un llamp (o un esperitat).
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions