Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

palo

m
1 pal, bastó, garrot. Amenazar con un palo, amenaçar amb un pal.
2 [trozo de madera] tronc.
3 [madera] fusta f. Pierna de palo, cama de fusta.
4 [golpe] garrotada f, bastonada f. Recibir (o recibir de) palos, rebre garrotades (o bastonades).
5 fam murga f, lata f, llauna f, porra f.
6 [mango] mànec.
7 fam [toros] banderilla f.
8 [mástil] pal, arbre. Palo de mesana, pal de mitjana.
9 pl [para poner en el billar] bitlles f.
10 [jugada en el billar] tacada f.
11 [último suplicio en un instrumento de palo] pal.
12 [de los naipes] coll. Dos naipes del mismo palo, dues cartes del mateix coll.
13 [de una letra] pal.
14 heràld pal.
15 [del fruto] cua f.
16 [en un gallinero] barrastral.
17 [para jugar al golf] bastó, pal.
18 [estaca] pal, estaca f.
19 amer [árbol] arbre.
20 amer [trago] glop.
21 a medio palo amer a mig fer.
22 a palos a bastonades, a garrotades.
23 a palo limpio a garrotada seca.
24 a palo seco fig sense res, ras i curt, a seques, pelat, en pèl.
25 cada palo que aguante su vela fig cadascú que carregui el mort, a cadascú el seu.
26 caérsele a uno los palos del sombrajo fig caure-li a algú l'ànima als peus.
27 dar palo fer pena, trencar (o rosegar) el cor. Me da palo verle tan enfermo, em fa pena veure'l tan malalt.
28 dar palos de ciego [tantear] anar a les palpentes, anar a cegues.
29 dar un palo fig [criticar] rebentar, poar (o deixar) com un drap brut.
30 dar un palo fig [cobrar caro] acanar, clavar un bon pessic.
31 de tal palo tal astilla fig els testos s'assemblen a les olles, si el pare és músic, el fill és ballador, de tal buc, tal eixam.
32 moler a palos baldar a cops, esllomar a bastonades (o garrotades).
33 palo brasil fusta de brasil.
34 palo brasil bot [brasil] brasil.
35 palo campeche fusta de campetx.
36 palo de agua amer [chaparrón] ram d'aigua, ruixat, xàfec.
37 palo de escoba [mango] mànec d'escombra.
38 palo de escoba fig [persona alta y desgarbada] pallanga, gànguil.
39 palo dulce bot [Glycyrchiza glabra] regalèssia.
40 palo mayor mar pal major.
41 palo santo bot [Guaiacum officinale] fusta de guaiac.
42 palo santo bot [Diospyros kaki] caqui.
43 ser más tieso que el palo de una escoba fig anar dret com un fus (o com un ciri, o com un perpal).
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions