Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

jugar

VERB MODEL
v intr
1 [divertirse] jugar. Los niños juegan en el jardín, els nens juguen al jardí.
2 esport jugar. Nuestro equipo juega el domingo, el nostre equip juga diumenge.
3 [en la bolsa] jugar.
4 [obrar despreocupadamente] jugar. Jugar con la salud, jugar amb la salut.
5 [a un juego con reglas] jugar. Jugar a las cartas, a las canicas, al escondite, jugar a cartes, a bales, a fet i amagar (o a fet). Jugar al ajedrez, al tenis, al fútbol, jugar als escacs, al (o a) tennis, al (o a) futbol.
6 [intervenir] jugar. Ahora juego yo, ara jugo jo.
7 [a juegos de azar] jugar. Jugar a la lotería, jugar a la loteria.
8 mec [moverse] posar-se en moviment.
9 jugar con uno fig jugar amb algú.
10 jugar de jugar amb. Jugar del vocablo, jugar amb les paraules.
11 jugar fuerte (o grueso) jugar fort.
12 jugar limpio jugar net.
13 jugar sucio jugar brut.

v tr
14 jugar. Jugar una partida de ajedrez, jugar una partida d'escacs.
15 [una carta, ficha, etc] jugar. No juegues este alfil, no juguis aquest alfil.
16 [en un juego de azar] jugar. Juego diez euros en este número, jugo deu euros en aquest número.
17 jugar doble contra sencillo jugar dos contra un.
18 jugar una mala pasada (o partida) jugar (o fer) una mala passada (o partida).

v pron
19 [arriesgar] jugar-se. Jugarse la vida, jugar-se la vida.
20 [estar en juego] anar-hi, haver-hi en causa (o en joc). En esta reunión se juega el futuro de la empresa, en aquesta reunió hi va el futur de l'empresa.
21 jugársela a alguien fig jugar-la a algú.
22 jugárselo todo a una carta (o jugarse el todo por el todo) fig posar-ho tot sobre una carta, jugar-s'hi el tot pel tot.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions