Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

desaseado -da

adj
1 [sucio] brut -a, empastifat -ada, porc -a.
2 [descuidado] descurat -ada, desagenat -ada, desendreat -ada.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions