Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

desastrado -da

adj
1 [desaliado] malforjat -ada, malgirbat -ada, malfaixat -ada, malrobat -ada.
2 [descuidado] ronys -osa, brut -a, fastigs -osa. Lleva unos zapatos desastrados, duu unes sabates ronyoses.
3 p fr [desgraciado] malastruc -uga, malaurat -ada, desastrat -ada.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions