Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

perdido -da

adj
1 [participio pasado de perder]
2 acabat -ada. Es un vicioso perdido, s un vicis acabat.
3 andar (o estar) perdido por uno fig i fam estar boig per alg, estar perdudament enamorat d'alg.
4 dar por perdido donar per perdut.
5 dejar perdido deixar ben brut.

adj i m i f
6 [libertino] perdut -uda, perdulari -ria. Es un perdido, s un perdut.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions