Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

arrastre

m
1 [por el suelo] arrossegament, arrossegada f.
2 [traccin] tracci. Mecanismo de arrastre, mecanisme de tracci.
3 jocs arrastrada f.
4 min tals [de les parets d'un pou].
5 amer min trituradora f.
6 [pesca] pesca de rssec (o d'arrossegament) f.
7 al arrastre [pesca] a rssec, arrossegant.
8 dejar (o estar) para el arrastre fam deixar (o estar) anorreat (o baldat), deixar inservible, deixar com un drap brut, deixar a l'altura del betum.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions