Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

chupa

f
1 hist [prenda] jupa.
2 poner a uno como chupa de dmine fig deixar (o posar) alg com un drap brut.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions