Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

pioixa

f. [LC] Eina que per un cap té una punta i per l'altre, un tall horitzontal i estret, que serveix per a remoure la terra, tallar branques, etc.
[LC] anar com una pioixa Anar molt brut, desendreçat, amb el cabell embullat.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions