Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

capa

f
1 [vestido sin mangas] capa.
2 capa. Capa de pintura, capa de pintura.
3 [del cigarro] fulla de sobre.
4 fig capa. Con aquella capa de inocencia engaa a todos, amb aquella capa d'innocncia enganya tothom.
5 [color del pelaje] pelatge m, pl m.
6 zool [paca] paca.
7 geol capa. Capa geolgica, capa geolgica.
8 fig [social] capa.
9 fig [pretexto] cobertora, tapadora.
10 fig i fam [caudal] bns m pl, capital m.
11 mar capa.
12 andar (o estar, o ir) de capa cada [decaer] ballar de capoll, anar a (o de) mal borrs.
13 bajo (o so) capa de sota capa de, sota pretext de.
14 bajo la capa del cielo sota la capa del cel (o del sol).
15 capa aguadera capa (o roba) d'aigua (o de pluja).
16 capa de rey bot papagai.
17 capa de rey bot [mena de] llen.
18 capa magna (o consistorial) crist capa magna.
19 capa pluvial crist capa pluvial.
20 de capa y espada de capa i espasa.
21 defender algo a capa y espada defensar una cosa amb totes les armes (o per tots els mitjans, o a ultrana).
22 hacer alguien de su capa un sayo fer el que li dona la gana.
23 la capa todo lo tapa la capa tot ho tapa.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions