Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

desencapotar

v tr
1 [quitar la capa] desencapotar.
2 fig [descubrir] descobrir.
3 [una caballera] fer aixecar el cap a.

v pron
4 desencapotar-se.
5 [el cielo] desencapotar-se.
6 fig desenfadar-se.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions