Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

asiento

m
1 seient. Estos asientos no son muy cmodos, aquests seients no sn gaire cmodes.
2 [plaza, sitio] seient, plaa f, lloc. Djame tu asiento, deixa'm el teu seient.
3 [de una silla] seient.
4 [asentaderas] cul, anques f pl, paner, pandero, darrere. Bao de asiento, bany de darrere (o de cul).
5 [base] assentament, base f.
6 [lugar que ocupa una casa, una ciudad] emplaament.
7 [de botellas, vasijas, etc] cul, base f.
8 [en un cargo] collocaci f.
9 [sobre una base] assentament.
10 [de una poblacin] fundaci f.
11 [de un campamento] installaci f.
12 [planchando, apisonando] aplanament, allisada f.
13 [de una navaja] esmolada f, esmolament.
14 fig [de las bases] establiment.
15 [poso] psit, solatge, solada f.
16 constr [de un edificio] assentament.
17 constr [para los ladrillos] capa d'argamassa f.
18 fig i p fr [indigestin] rac.
19 [sensatez] seny, senderi, enteniment.
20 contracte [de provement].
21 dr i econ [anotacin] assentament.
22 estada f. Hacer (o estar de) asiento en, fer estada a (o en [davant un, aquest, aquell]).
23 [anotacin] assentament, apuntaci f.
24 [de la brida] mos, fre.
25 [de la boca del caballo] barres f pl, barram.
26 tecnol assentament. Asiento de vlvula, assentament d'una vlvula.
27 fig estabilitat f.
28 amer [asentamiento minero] colnia minera f.
29 asiento de colmenas abellar, abellera.
30 asiento de estmago rac, raconada.
31 asiento de pastor bot [Erinacea anthyllis] eri, coix de monja, cadira de pastor.
32 asiento duplicado econ assentament doble (o duplicat).
33 hacer asiento [asentar] tenir estabilitat.
34 hacer asiento [una obra] assentar-se.
35 no calentar el asiento fig [en un cargo] no posar arrels, no fer-s'hi vell.
36 tomar asiento [sentarse] seure, asseure's.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions