Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

cul

m
1 anat culo, nalgas f pl.
2 fam culo, asentaderas f pl, posaderas f pl, trasero.
3 [part posterior] trasera f, parte f trasera. El cul d'un cotxe, la trasera de un coche.
4 [fons] culo, fondo. El cul d'un got, el culo de un vaso.
5 [part inferior] culo. Cul del cogombre, culo del pepino.
6 [el que resta] culo, resto. Un cul de vi, un culo de vino.
7 anar de cul fig i fam [estar atrafegat] ir (o andar) de cabeza.
8 anar de cul enrere (o de cul endarrere, o cul arrere) [anar a recules] andar de culo, ir a reculones.
9 anar de cul enrere (o de cul endarrere, o cul arrere) fig [decaure] ir de capa caída.
10 a prendre pel cul! fig i vulg ¡a tomar por el culo!
11 arrossegar el cul fig i fam [per un lloc] ir con frecuencia a.
12 caure de cul caerse de culo.
13 cul de gallina tèxt [defecte] culo de pollo, corcusido.
14 cul de got fig i fam [pedra falsa] culo de vaso.
15 cul de món [lloc remot] culo del mundo, quinto infierno.
16 donar (o prendre) pel cul vulg dar (o tomar) por el culo.
17 ésser cul i merda fig i fam ser uña y carne.
18 ésser (o semblar) el cul d'en Jaumet fig i fam ser un culo de mal asiento.
19 ésser un cul d'església fig i fam ser un tragasantos.
20 ésser un cul de taverna (o de cafè) fig i fam frecuentar (o ser asiduo de) las tabernas.
21 fer anar de cul fig i fam llevar (o traer) de cabeza.
22 fer caure de cul fig i fam tirar (o tumbar) de espaldas.
23 fica-t'ho (o fiqui-s'ho, o fiqueu-vos-ho, o que s'ho fiqui, o que s'ho fiquin) al cul! fig i vulg ¡métetelo (o métaselo) en el culo (o donde te [o le] quepa!).
24 llepar (o besar) el cul fig i vulg besar el culo.
25 no tenir cul (o no tenir cul per a seure) fig i fam ser un culo de mal asiento.
26 posar-se de cul a la paret fig i fam cerrarse en (o a la) banda.
27 remenar el cul mover el culo, contonearse.
28 tenir el cul pelat fig i fam [de fer una cosa] ser muy ducho en algo, tener mucha práctica.
29 tocar el cul [a un infant] dar una azotaina (o una tunda, o una zurra).
30 ull (o forat) del cul fam [anus] ojo del culo, ojete.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions