Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

estendre

v tr
1 [posar tot llarg o pla] extender, desplegar. El colom va estendre les ales, la paloma extendió sus alas. Amb molta cura estengué el mapa damunt la taula, con mucho cuidado desplegó el mapa sobre la mesa.
2 extender, estirar, alargar. Va estendre els braços cap a ella per abraçar-la, extendió los brazos hacia ella para abrazarla.
3 [la roba] tender.
4 [fer més llarg] alargar, estirar.
5 [fer més ample] ensanchar.
6 [una acta, una factura, un xec] extender.
7 [distribuir per una superfície] extender. Estendre una capa de vernís per un moble, extender una capa de barniz por un mueble.
8 [escampar] extender, esparcir. Estendre la palla a l'era, extender la paja en la era.
9 [entre dos punts] tender. Va estendre una corda entre dos arbres, tendió una cuerda entre dos árboles.
10 fig [poder, fama, etc] extender, expandir.

v pron
11 extenderse. La seva influència ha anat estenent-se, su influencia ha ido extendiéndose.
12 [parlar o escriure llargament] extenderse, explayarse. Sempre s'estén en digressions, siempre se extiende en digresiones.
13 [ocupar una certa extensió] extenderse, explayarse. La platja s'estén fins a l'horitzó, la playa se extiende hasta el horizonte.
14 [un cert temps] extenderse, abarcar intr, comprender intr. L'edat mitjana s'estén des de... fins a..., la Edad Media se extiende desde... hasta...
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions