Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

corcoll

m
1 [capoll d'una baldufa] pezn.
2 anar (o caure) de corcoll [caure] romperse las narices, caerse.
3 anar de corcoll fig [decaure] ir de capa cada.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions