Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

cec -ega

adj i m i f
1 [privat de visió] ciego -ga.
2 fig ciego -ga. Cec d'ira, d'amor, ciego de ira, de amor.
3 a cegues [sense veure-hi] a ciegas.
4 a cegues fig [desorientat] a ciegas.

adj
5 [obstruït] ciego -ga. Forat cec, agujero ciego.
6 constr [porta, finestra] ciego -ga.
7 ésser cega [una xarxa] ser ciega (o espesa).

m
8 anat [intestí] ciego.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions