Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

trepant

m. [IMI] [LC] [IMF] Eina de fer forats consistent en un mecanisme accionat manualment, elèctricament o per aire comprimit al qual s'acobla una broca que, així, gira ràpidament.
m. [IMI] [AF] Eina que s'usa per a foradar paper, cartó, etc., consistent en una barra d'acer, un dels extrems de la qual és un cilindre buit de vora tallant, que és percudida per l'extrem cec.
m. [IMI] Eina en forma de tenalles que s'usa per a fer forats al cuir, al cartó, a la lona, etc.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions