Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

romance

adj
1 romànic -a. Las lenguas romances, les llengües romàniques.

m
2 [lengua] romanç.
3 [composición poética] romanç.
4 [generalmente en plural] romanços, brocs.
5 en buen romance fig clar i net, clar i català.
6 romance de ciego romanç de cec.
7 romance de gesta ant cançó de gesta.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions