Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

Cementiri dels Moros, collet del

Topnim

Cementiri dels Moros, collet del

Municipi

Muntanyola / Sant Bartomeu del Grau

Comarca

Osona

Concepte

Orografia (pla, coll, vall...)

Coordenades

4279, 46473
Comissi de Toponmia de Catalunya
Els topnims marcats amb * sn termes acceptats no normatius.