Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

meta

f
1 hist [del circ] meta.
2 esport meta.
3 fig [fi] meta, fin m.
4 fam [mamella] teta.
5 fer metes [mamar] mamar, tomar el pecho.
6 metes de burra bot [bossa] mano de mortero.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions