Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 1669/4

Títol

És correcte 'citar-se' en català? 

'citar' o 'citar-se'? 

Resposta

El verb citar és transitiu i significa 'avisar algú perquè comparegui a tal hora en un lloc determinat'. Per exemple: La tutora ha citat els pares d'en Pau per parlar-los dels progressos del seu fill.

D'aquest ús transitiu, se'n pot deduir la forma pronominal citar-se, que s'utilitza en els casos següents:

- Amb el significat de 'quedar l'un amb l'altre per veure's'. Per exemple: Els amants s'han citat a les 8 del vespre al bar de sempre.

- Amb el significat de 'quedar per veure's' (és a dir, citar-se [amb algú]). Per exemple: M'he citat amb l'advocat per a dijous que ve

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions