Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

citar

v. tr. [LC] [DR] [AD] Avisar (algú) perquè comparegui a tal hora en un lloc determinat. El jutge ha citat els testimonis.
[DR] [AD] citar a dia cert Un jutge o un tribunal, intimar algú perquè comparegui davant seu el dia i l'hora prefixats.
[DR] [AD] citar a execució Intimar un deutor demandat perquè comparegui en un judici executiu dins un termini prefixat, una vegada practicada la diligència d'embargament dels seus béns.
[DR] [AD] citar a termini Un jutge o un tribunal, intimar una persona perquè comparegui davant seu dins un termini prefixat.
tr. [LC] [FL] [FLL] Algú, adduir de viva veu o per escrit (un passatge d'un autor) en suport del que diu. El conferenciant cità un vers de Virgili.
tr. [LC] Anomenar (algú) com a digne d'atenció, d'admiració. Fou citat en l'ordre del dia pel seu coratge.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions