Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

carbassot

m
1 [carbassa buida] calabacino, calabaza f.
2 fig i fam [cap] coco, cocota f. Li han ficat aquesta idea dins el carbassot, le han metido esta idea en el coco.
3 fig i fam [nyanyo] chichón.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions