Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

huevo

m
1 [de ave, etc] ou.
2 [de zapatero, para zurcir] ou de fusta.
3 vulg [testculo] ou.
4 andar (o ir) pisando huevos fig i fam anar com qui aixafa ous.
5 buscarle pelos al huevo fig, fam i p fr trobar pls als ous.
6 costar (o valer) un huevo vulg costar un ull de la cara.
7 huevo al plato gastr ou al plat.
8 huevo batido gastr ou batut.
9 huevo de Coln fig ou de Colom.
10 huevo de Pascua ou de Pasqua.
11 huevo de pulpo zool [liebre de mar] llebre de mar.
12 huevo duro gastr ou dur (o bullit).
13 huevo en cscara (o encerado) gastr [huevo pasado por agua] ou passat per aigua.
14 huevo en tortilla gastr truita a la francesa.
15 huevo escalfado gastr ou escumat.
16 huevo estrellado (o frito) gastr ou ferrat.
17 huevo huero ou xarbot.
18 huevo pasado por agua gastr ou passat per aigua.
19 huevo revuelto gastr ou remenat (o menat).
20 huevos batidos a punto de nieve gastr ous batuts a punt de neu.
21 no por el huevo sino por el fuero fam s per principi, s una qesti de principi.
22 parecerse como un huevo a otro huevo fig i fam sser pastat (o fet i pastat), semblar (o sser com) dues gotes d'aigua.
23 parecerse como un huevo a una castaa fig i fam assemblar-se com un ou a una castanya, haver-hi diferncia (o sser) com de la nit al dia, no tenir res a veure.
24 saber un huevo vulg saber-ne un niu.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions