Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

compondre

v tr
1 [formar un tot] componer.
2 componer, integrar. L'assemblea és composta de, la asamblea está compuesta por.
3 [una obra musical, literària, etc] componer.
4 abs componer. Té un bon estil, però compon malament, tiene un buen estilo pero compone mal.
5 gràf i pint componer.
6 no compondre amb no concordar con, no estar de acuerdo con. Els seus actes no componen amb les seves idees, sus actos no concuerdan con sus ideas.
7 què compon això amb allò? ¿qué tiene que ver eso con aquello?

v pron
8 [l'aspecte físic] componerse, arreglarse.
9 [arribar a un acord] componerse, ponerse de acuerdo. Compondre's amb els enemics, componerse con los enemigos.
10 compondre-s'ho (o compondre-se-les) fam componérselas, arreglárselas.
11 saber compondre-s'ho (o compondre-se-les) fam saber componérselas (o arreglárselas).
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions