Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

cap2

adj i pron inv
1 [en frases interrogatives] algún -una. Hi ha cap poma, al cistell?, ¿hay alguna manzana en el cesto? Tens cap cordill, a mà?, ¿tienes algún cordel a mano? Saps cap remei, per a això?, ¿sabes algún remedio para esto?
2 [en frases negatives] ninguno -na. No hi ha cap poma al cistell, no hay ninguna manzana en el cesto. No tinc cap cordill a mà, no tengo ningún cordel a mano. No sé cap remei per a això, no sé ningún remedio para esto.
3 [en frases negatives] [suposició] alguno -na. Si cap d'ells ve, ja t'ho diré, si alguno de ellos viene, ya te lo diré.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions