Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

cremador1

m. [LC] Lloc destinat a cremar-hi animals morts, viandes avariades, escombraries, etc.
m. [EI] [LC] [IQ] Aparell que mescla un combustible amb aire o oxigen, i en controla la combustió, emprat en calderes, forns, fogons, etc.
m. [EI] Dispositiu d'injecció de combustible a la cambra de combustió d'una turbina que permet la regulació i la limitació de la seva velocitat i la limitació de la temperatura d'entrada del gas.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions