Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

créixer
[p. p. crescut; ind. pr. 2 creixes; subj. pr. 4 creixem (o cresquem), 5 creixeu (o cresqueu); subj. imperf. creixés (o cresqués), etc.]

v. intr. [LC] [MD] Un organisme viu, augmentar gradualment en virtut de la seva força vital. Aquesta planta creix molt de pressa. Aquest noi no creix: sempre el veig igual.
v. intr. [LC] [MD] per ext. Créixer la barba, els cabells.
v. intr. [LC] Un riu o una massa d'aigua, pujar de nivell. El riu va créixer fins a endur-se el pont.
intr. [LC] Anar augmentant per graus. La seva deixadesa va creixent. Creix el malcontentament de tothom.
[LC] créixer com una bola de neu Augmentar d'una manera progressiva. La seva mala fama creix com una bola de neu.
intr. [LC] [AGA] Una planta, fer-se, desenvolupar-se, naturalment en una regió. Els tarongers creixen a la vora del mar.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions