Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 3685/2Darrera versió: 23.07.2014

Títol

dada cuenta 

Resposta

En llenguatge jurídic, quan es parla de provisions, no és necessari fer servir cap fórmula inicial equivalent a l'habitual en castellà dada cuenta. Aquesta referència a l'anomenada dació de compte, és a dir, a la funció informativa que, d'acord amb els articles 283-287 de la Llei orgànica del poder judicial i l'article 178 de la Llei d'enjudiciament civil, ha complert el secretari o la secretària de manera prèvia a la resolució judicial, no és indispensable i, tot i que es podria fer servir una fórmula com ara Havent-se-me'n donat compte, és preferible suprimir aquesta construcció. 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic especialitzat .Dret

Fitxes relacionades

Abreviacions