Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

alemany -a

adj i m i f
1 alemn -ana. Msica alemanya, msica alemana. Els alemanys, los alemanes.

f
2 ms [alemanda] alemanda, alemana.
3 [dansa alemanya] alemana, alemanda.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions