Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6885/3

Títol

Preposicions 'a', 'de' i 'per' davant de nom propi amb l'article 'el' 

'del Bierzo' o 'd'El Bierzo'? 

Resposta

No hi ha contracció de les preposicions a, de i per quan es troben amb un article determinat que comença en majúscula, per exemple perquè forma part del nom propi d'un establiment, d'un organisme, d'una obra, d'un topònim no català, etc. Per exemple:

A El Racó no hi he anat mai a menjar. (i no Al Racó)
L'última dansa que es fa a El ball, d'Irène Némirovsky, és de gran bellesa. (i no al Ball)
Ponferrada és un municipi d'El Bierzo. (i no del Bierzo)

Si el contacte de la preposició i l'article resulta molt forçat, de vegades es pot optar per canviar de preposició o modificar lleugerament la frase. Per exemple:

L'article publicat en El Periódico sobre la igualtat d'homes i dones és molt polèmic. (en lloc de a El Periódico)
El sopar que va oferir El Celler de Can Roca va deixar tothom impressionat. (en lloc de ofert per El Celler de Can Roca)

 

Classificació

Categoria
Ortografia
Abreviacions