Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

fixar

v tr
1 [clavar, enganxar] fijar. Fixar un rètol a la paret, fijar un cartel en la pared.
2 [l'atenció, el pensament, la mirada] fijar.
3 fig [establir] fijar, establecer. Ha fixat la seva residència a París, ha fijado su residencia en París.
4 fig fijar, determinar. Fixar un preu, una data, fijar un precio, una fecha. Fixar una llengua, fijar una lengua.
5 fotog fijar.
6 fixar per escrit sentar por escrito.

v pron
7 fijarse. La humitat s'ha fixat a la paret, la humedad se ha fijado en la pared.
8 [dirigir l'atenció] fijarse. Fixeu-vos en la barra que tenen, fijaos en la cara dura que tienen.
9 [adonar-se] fijarse, percatarse, darse cuenta. No m'havia fixat que ja eres aquí, no me había fijado en que ya estabas aquí.
10 fixa-t'hi! (o fixeu-vos-hi!) ¡fíjate! (o ¡fijaos!, o ¡fíjese usted!).
11 fixa't si... fíjate si..., mira si...Fixa't si n'he tinguda, de mala sort, que..., mira si he tenido mala suerte, que...
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions