Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

efemèride

f. [LC] Esdeveniment notable. Els vilatans organitzaren una festa en commemoració d'aquella efemèride.
f. [LC] Nota, article, etc., on es recorda un fet notable esdevingut en una data.
f. pl. [FIA] Conjunt de taules que indiquen les diferents posicions que ocupen cada dia en el firmament determinats astres durant un interval de temps que sol ésser d'un any.
f. pl. [HIH] Entre els antics, llibre en què eren registrats dia per dia els esdeveniments de la vida d'un personatge.
f. pl. [LC] [HIH] Referit a un dia de l'any, relació d'esdeveniments ocorreguts en diferents èpoques a la data d'aquell dia.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions