Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6560/3Darrera versió: 30.06.2017

Títol

Com es diu 'de lo contrario' en català? 

Resposta

En català es poden fer servir expressions com ara si no, altrament, en cas contrari, entre altres, per expressar oposició. Per exemple:

El deixo sortir de nit perquè sé que és responsable; si no, no ho faria pas.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions