Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

guanyar

v. tr. [LC] [ECT] Obtenir, adquirir, (un profit, una recompensa), com a resultat d'un treball, d'un esforç, d'una obra meritòria, etc. Si abans guanyava tot això al mes, ara guanya el doble. Si ho vens per tan pocs diners, no n'hi guanyaràs gaires. El que guanya un comerciant, el profit que en treu. Guanyar una quantitat en el joc. Treballa molt i guanya poc. Té tres fills, i tots li guanyen.
tr. pron. [LC] Guanyar-se el pa. Guanyar-se l'amistat, la benvolença, d'algú. Guanyar-se el cel, la glòria eterna.
tr. pron. [LC] per ext. Haver-se guanyat una pallissa, un refús. Haver-se guanyat un refredat.
tr. pron. [LC] guanyar-se algú Guanyar la seva amistat, la seva benvolença.
[LC] guanyar-se el cel [o guanyar-se la glòria del cel] Patir amb resignació les penes, els treballs, etc.
[LC] guanyar-se el jornal Merèixer-lo.
[LC] guanyar-se la vida [o guanyar-se les garrofes] Treballar a sou, guanyar per a viure.
[LC] guanyar-se les voluntats Disposar la gent al seu favor.
tr. [LC] Obtenir la victòria (en una contesa, en una competició, etc.). Guanyar una batalla, un matx, un partit. Guanyar un procés, una causa. Guanyar unes oposicions.
[LC] guanyar el capítol Aconseguir allò que es disputava entre molts.
tr. [LC] Vèncer (algú) en una contesa, en una competició, etc. En el partit d'ahir, l'equip italià va guanyar el francès. Et guanyo a córrer.
[JE] [LC] guanyar per mà a) Guanyar perquè es té la mà o s'és més a la vora de qui la té.
[LC] guanyar per mà b) Anticipar-se a un altre en la consecució d'alguna cosa.
tr. [LC] Obtenir (un avantatge).
[LC] guanyar temps Obtenir un ajornament que convé.
[LC] guanyar terreny a) Fer recular l'enemic.
[LC] guanyar terreny b) per ext. Aquestes idees van indubtablement guanyant terreny. Guanyar terreny en un afer.
tr. [LC] Arribar (al lloc que hom pretén). Les naus guanyaren el port.
intr. [LC] Aconseguir una millor aparença, esdevenir millor en alguna cosa. Vestida de negre, guanya molt, aquella xicota. El jardí guanyarà molt obrint un caminal que vagi del reixat a la glorieta. El seu estil ha guanyat en precisió.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions