Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

bárbaro2

adv fam formidablement, divinament, esplèndidament. Lo hemos pasado bárbaro, ho hem passat formidablement.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions